ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทคโนโลยีวิศวกรรม
dot
bulletเกี่ยวกับบอยเลอร์
bulletเกี่ยวกับเบิร์นเนอร์
bulletศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletต่อใบอนุญาตควบคุมบอยเลอร์
bulletติดต่อกรมโรงงาน
bulletอบรมหม้อไอน้ำและจป.
dot
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
dot
bulletกฏหมายเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อต้ม
bulletขึ้นทะเบียนควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletหม้ออบไอน้ำ/ภาชนะความดัน
bulletปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
dot
การอบรมเกี่ยวกับบอยเลอร์
dot
bulletอบรมควบคุมบอยเลอร์
bulletการประชุมตรวจสอบบอยเลอร์
dot
ติดต่อลงโฆษณากับเรา
dot
bulletรายละเอียดแบบแบนเนอร์
bulletรายละเอียดแบบสปอนเซอร์ลิงค์
bulletลิงค์แบนเนอร์กับสินค้าของท่าน
dot
สมาชิกรับข่าวสาร

dot


google_ad_client = "pub-1819596744554189";
คลิกดูข้อมูล
คลิกดูเลยถูกมาก
ลองคลิกดู


การหุ้มฉนวนท่อไอน้ำ article

                 การหุ้มฉนวนท่อไอน้ำ

หน้าที่ของฉนวน (The Functionn of Insulation)

          ในทางปฏิบัติ  ฉนวนทำหน้าที่กั้นความร้อนหรือความเย็น  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน  ดังนั้นจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุและความหนาให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละงาน

          ถ้าในท่อไอน้ำไม่มีฉนวนเพียงพอหรือไม่มีฉนวนเลย  ก็จะเป็นแหล่งสูญเสียความร้อนที่สำคัญ  ตัวอย่างเช่น  ในโรงงานผลิตกระดาษ  นอกเหนือจากการทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนที่พื้นผิวแล้ว  ความหนาไม่พอเพียงของฉนวนยังมีผลทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในท่อไอน้ำมากเกินไป  และทำให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดกับคุณภาพของไอน้ำและระบบการผลิตในส่วนของท่อไอน้ำ, หน้าแปลน, วาล์ว, ท่อไอน้ำควบแน่น, ถังน้ำป้อนเข้าในหม้อไอน้ำและถังเก็บไอน้ำควบแน่น  ก็ต้องมีการตรวจสอบความหนาที่ไม่พอเพียงของฉนวนด้วยเช่นกัน

การประหยัดความร้อนและหลักเกณฑ์การนำเอาไปใช้ประโยชน์ (Heat Saving and Application Criteria)

          วัสดุที่ใช้เป็นฉนวน เช่น  แมกนีเซีย 85%  มิเนอรัลวูล (Mineral Wool)  และไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้ว (Fibre-Glass) มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์เป็นฉนวน  ยิ่งไปกว่านั้นบล๊อกที่ใช้โพลียูเรเทนประกอบขึ้นมาก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฉนวนของหน้าแปลนหรือวาล์ว  เป็นต้น

          ตารางต่อไปนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการใช้ฉนวนทั้งในท่อไอน้ำ  ท่อควบแน่น  และพื้นผิวความร้อนของถังควบแน่น  และบ่อน้ำร้อน

         การหุ้มฉนวนความร้อนสามารถปรับให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายของการสูญเสียความร้อน  หรือการประหยัดความร้อน  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการหุ้มฉนวน  สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้

               ระยะเวลาคืนทุน (ปี)     =     ค่าใช้จ่ายของการหุ้มฉนวน

                                                      มูลค่าการประหยัดความร้อน/ปี

          การคำนวณความหนาของฉนวนให้ประหยัดขึ้นอยู่กับการคำนวณการสูญเสียความร้อนที่ความหนาของฉนวนที่แตกต่างกันออกไป  เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการหุ้มฉนวน  ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าของการประหยัดมากที่สุด  ความหนาของฉนวนที่ประหยัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเชื้อเพลิง  ระดับหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนการหุ้มฉนวน  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ การเลือกความหนาของฉนวนที่ใช้หุ้มอย่างเหมาะสม  แสดงได้ดังรูปที่ 27 การหุ้มฉนวนไม่ดีทำให้สูญเสียพลังงาน

                          การหุ้มฉนวนไม่ดี  ทำให้สูญเสียพลังงาน 
ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม

บทเกริ่นนำเรื่องไอน้ำ article
การเลือกระบบบอยเลอร์ article
ตัวกลางส่งถ่ายความร้อน article
ระบบไอน้ำ article
ระบบคอนเดนเสท article
ระบบน้ำร้อน article
การปรับสภาพน้ำก่อนเข้าบอยเลอร์ article
ประเภทหรือชนิดของบอยเลอร์ article
เชื้อเพลิงของบอยเลอร์ article
ชนิดของหัวพ่นไฟ article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน article
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง article
การทำงานของบอยเลอร์ article
การเพิ่มประสิทธิภาพของบอยเลอร์ article
การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสน้ำ article
การดูแลบำรุงรักษาหัวพ่นไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาระบบเซฟตี้ article
เอนจิเนียริ่งไกด์ article
ตารางไอน้ำ(Saturated Steam) article
ตารางไอน้ำ(Saturated Water) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
คลิกดูเลยถูกมาก
burnerandboiler.com 78/237 Baansukhumvit 77, Soi.Onnuch 17,Sukhumvit 77 Rd, Suanluang,Bangkok,10250 Thailand Tel.08-1913-5251/Fax.0-2867-9878 Email : serviceteam@burnerandboiler.com สนใจลง sponsor หรือ banner ติดต่อ Email : customerservice@burnerandboiler.com